Loading..

Cách đăng ký tài khoản PayPal để thực hiện mua sản phẩm 1 0

Last updated on Feb 12, 2019 18:53 in Giao dịch
Posted BySupport Admin

Cách đăng ký tài khoản PayPal

Quy trình đăng ký chỉ có bằng tiếng Anh. Bản dịch hướng dẫn này, nhằm hỗ trợ, để quy trình dễ dàng hơn.

Bước 01: Click  vào link sau để truy cập đăng ký: https://www.paypal.com/welcome/signup/#/email_password

Bước 02: Điền đầy đủ thông tin vào bảng sau:

Nhấn Continue để tiếp tục điền thêm các thông tin như bên dưới

Nhấn "Agree and Create Account"

Bước 03: Nhập thông tin tài khoản thẻ VISA** The time is base on America/New_York timezone